Thermoslow

Thermoslow to kompaktowy palnik, który uzupełnia konwencjonalny system spalania. Urządzenie zaprojektowano tak, aby utrzymać ciśnienie w kotle podczas długotrwałej pracy w trybie czuwania bez przepływu pary i przy minimalnych stratach energii. Wydajność grzewcza palnika została dobrana tak, aby zrównoważyć straty cieplne kotła (straty promieniowania przez płaszcz kotła).

Aby sprostać wymaganiom procesu, zamontowany na kotle parowym palnik Thermoslow umożliwia bardzo szybkie ponowne uruchomienie kotła i tym samym niemal natychmiastową produkcję pary. Przydaje się to szczególnie w przypadku rozwiązań rezerwowych, w których w celu uniknięcia przestojów procesu instalowane są nadmiarowe urządzenia do wytwarzania pary.