Zmiękczanie wody przemysłowej

Przepływ wody od 0,125 do 20 m3/godz.
Objętość żywicy od 25 do 550 litrów

Firma Babcock Wanson dostarcza szeroką gamę urządzeń do zmiękczania wody dla przemysłu przetwórczego. Bazując na ponad 60-letnim doświadczeniu, firma Babcock Wanson zainstalowała tysiące zmiękczaczy wody i związanych z nimi urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem uzdatniania wody dla kotłów parowych.

Zmiękczanie wody to proces usuwania kationów wapnia (Ca+), magnezu (Mg+) i innych kationów metali z wody surowej. Te rozpuszczone w wodzie pierwiastki muszą zostać oczyszczone przed wprowadzeniem ich do urządzeń procesowych, takich jak kotły parowe i obiegi zamknięte (wymienniki ciepła, rury i armatura), ponieważ mniej rozpuszczalne związki wytrącają się wraz z ciepłem, tworząc złogi lub osady, które mogą wpływać na transfer ciepła i prowadzić do spadku efektywności, przegrzania powierzchni wymiany lub awarii obwodów.

Urządzenia do zmiękczania wody przemysłowej

Urządzenia do zmiękczania wody firmy Babcock Wanson wykorzystują proces wymiany jonowej. Polega on na wymianie wymienionych wcześniej kationów z bardziej rozpuszczalnymi związkami na bazie sodu (Na+) i odbywa się w wypełnionym żywicą zbiorniku ciśnieniowym. Połączenie żywicy z solanką (NaCl) powoduje naładowanie żywicy kationami Na+, które są następnie wymieniane z kationami Ca+ i Mg+. Po wyczerpaniu rezerwy kationów Na+ konieczny jest proces regeneracji w celu ponownego naładowania żywicy.

Babcock Wanson oferuje zmiękczacze różnorodnych rozmiarów do małych i średnich kotłów. Zmiękczacze są przeznaczone do pracy w różnych gałęziach przemysłu. W ramach bezpośredniego użycia wody miękkiej w przemyśle spożywczym i napojów możemy dostarczyć żywice bezpieczne dla żywności.

Niższe koszty eksploatacji

W przypadku zmiękczaczy wody o dużej pojemności firma Babcock Wanson oferuje regenerację przeciwprądową i „zablokowane” złoże żywicy (blokowanie zapobiega upłynnieniu złoża żywicy).

Regeneracja przeciwprądowa wykorzystuje niską dawkę soli, dzięki czemu zapewnia od 30 do 40% redukcji zużycia soli oraz ponad 50% redukcję zużycia wody użytkowej. Mimo że wdrożenie tej technologii wymaga bardziej zaawansowanej instalacji pod względem budowy i eksploatacji, co skutkuje wyższymi kosztami inwestycyjnymi w porównaniu z konwencjonalnym systemem regeneracji, zwrot z inwestycji przychodzi szybko ze względu na oszczędności w zużyciu soli i wody.

Wysoka sprawność

Dzięki doświadczeniu w zakresie spełniania specyficznych wymagań dotyczących uzdatniania wody w kotłowni Babcock Wanson rozumie wymagania dotyczące jakości, wytrzymałości i niezawodności urządzeń zmiękczających. Sterownik PLC i ekran interfejsu HMI, które są oferowane w naszych zmiękczaczach o największej pojemności, zapewniają dużą elastyczność, minimalną konserwację i łatwe monitorowanie.

Łatwość obsługi

W przypadku większych systemów, w których zbiornik solanki utrzymywany przez lokalnego operatora jest uważany za niewystarczający, oraz w celu zmniejszenia ograniczeń roboczych związanych z kosztami regeneracji soli i jej wdrażania zmiękczacze wody Babcock Wanson są często wyposażone w system nasycania solanki. Zasila on w solankę przygotowaną z soli dostarczanej luzem z dużego zbiornika magazynowego, często znajdującego się poza układem zmiękczacza. Proces regeneracji może być zarządzany metodą objętościową (miernik) lub chronometryczną (licznik czasu) z uwzględnieniem objętości oczyszczanej wody. Konserwacja i serwis posprzedażny zmiękczacza i związanego z nim sprzętu zapewnia międzynarodowa sieć Babcock Wanson oraz lokalni inżynierowie serwisowi.

Pełny zakres wyposażenia

  • Przepływ wody od 1 do 20 m3/godz.
  • Konfiguracja Simplex lub Duplex, z możliwością rozbudowy zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami klientów
  • Wyposażony w zawory z brązu oraz zawory „Noryl”, aby zapewnić zgodność z wszystkimi zastosowaniami przemysłowymi
  • Zakres dostawy obejmuje odpowiedni zbiornik solanki