Produkty do uzdatniania wody

Efektywność energetyczna, efektywność operacyjna, ochrona środowiska naturalnego

Babcock Wanson oferuje rozwiązania w zakresie uzdatniania wody do wszystkich zastosowań przemysłowych, umożliwiając między innymi osiągnięcie odpowiedniej jakości wody.

Doskonale wykwalifikowani i profesjonalni chemicy z firmy Babcock Wanson dbają o odpowiednie procedury obchodzenia się z substancjami i za ich testowanie, tak aby zapewnić klientom najlepsze produkty do zastosowań przemysłowych.

Każdy produkt jest obliczany i wymiarowany zgodnie ze specyficznymi wymaganiami konkretnego zakładu. Te produkty do kondycjonowania są gotowe i łatwe do stosowania bezpośrednio z beczki. Jednocześnie zmniejszają ryzyko związane z obchodzeniem się ze skoncentrowanymi substancjami chemicznymi. Przezroczyste opakowanie umożliwia łatwe monitorowanie zużycia.

Firma Babcock Wanson stosuje aktywne podejście do eksploatacji instalacji, ponieważ nieustannie monitoruje jakość wody i kondycjonuje zużycie produktów. W celu zapewnienia prawidłowego dozowania dostępne są również urządzenia dozujące środki chemiczne.

Zastosowania produktów do uzdatniania wody

  • Kocioł zasilający i uzdatnianie kondensatu – produkty do uzdatniania wody firmy Babcock Wanson opracowano w celu ochrony kotłów i obiegów wodnych/parowych przed ryzykiem korozji i osadzania się kamienia. Firma Babcock Wanson dostarcza kompletne rozwiązania uzdatniania pary wodnej i kondensatu, takie jak kondycjonery osadów, pochłaniacze tlenu, inhibitory PH i pianotwórcze itp. Gwarantują one wysoką jakość pary i zapobiegają korozji.
  • Produkcja gorącej i przegrzanej wody.
  • Ciepła woda do zastosowań sanitarnych i opieki zdrowotnej.
  • Produkcja lodu spożywczego.
  • Pasteryzacja i sterylizacja w przemyśle spożywczym i napojów – firma Babcock Wanson dostarcza przyjazne środowisku środki chemiczne, które są zatwierdzone przez organizację FDA (Food and Drugs Administration). W porównaniu z powszechnie stosowanymi środkami chemicznymi nasze innowacyjne produkty dostosowane do potrzeb klienta oferują istotne zalety w zakresie bezpiecznej obsługi.
  • Obwody chłodzące, takie jak odparowujące chłodnie kominowe – prawidłowe uzdatnianie wody w obwodzie chłodzącym ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia skutecznego działania i uniknięcia skażenia bakteriologicznego wywołanego przez Legionella pneumophila.
  • Babcock Wanson może wdrożyć środki zapobiegawcze i zaradcze w celu zwalczania potencjalnego osadzania się bakterii: usuwanie istniejących osadów i kontrolowanie zanieczyszczeń za pośrednictwem środków dezynfekujących, dyspergatorów oraz środków zapobiegania korozji i usuwania kamienia.
  • Proces membranowy – w procesach membranowych można stosować takie środki zapobiegawcze lub rekultywacyjne, jak ultrafiltracja czy demineralizacja poprzez odwróconą osmozę. Produkty przeciwdziałające tworzeniu się kamienia nadają się do usuwania chloru, konserwacji membran i czyszczenia.