Filtracja

Standardowo: duplex lub triplex. Przepływ wody od 1 do 93 m3/godz.
Indywidualnie: dostosowane do wymagań zakładu

Firma Babcock Wanson, specjalizująca się w rozwiązaniach dla kotłowni i w uzdatnianiu wody, oferuje szeroką gamę przemysłowych systemów filtracji wody. Nasz zespół jest gotowy do zaprojektowania i zainstalowania najbardziej wydajnego i ekonomicznego sprzętu do każdego zastosowania. Aby spełnić wymagania docelowego procesu, każdy system filtracji jest wyjątkowy i budowany na indywidualne zamówienie.

W zależności od właściwości fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody surowej oraz od pożądanej jakości wody końcowej stosowane są różne media filtracyjne. Filtracja piaskowa/Silex jest zwykle stosowana do usuwania z wody dużych cząstek o wielkości do 25 µm. Podwójne złoże hydro-antracyt/Silex umożliwia lepsze zatrzymanie zawiesiny ciał stałych. Filtracja z węglem aktywnym jest stosowana głównie do usuwania substancji organicznych, metali ciężkich, substancji chlorowcowanych, takich jak chlor, pestycydów i związków, które mogą powodować upośledzenie smaku lub nieprzyjemny zapach.

Firma Babcock Wanson zaprojektowała filtry wielozaworowe typu simpleks, które mogą pracować w układzie duplex, triplex i multiplex. Elektroniczne jednostki sterujące z obrotowymi rozdzielaczami połączonymi przewodami komunikacyjnymi z każdą sekcją. Programowanie takiej jednostki sterującej umożliwia pracę naprzemienną lub równoległą.

Zastosowania filtracyjne w przemyśle

 • Woda technologiczna
 • W celu uzyskania wody wysokiej jakości filtracja może usuwać zawiesiny olejowe, ciała stałe i inne zanieczyszczenia.
 • Woda pitna
 • Woda zasilająca kocioł
 • Kotły parowe wymagają wysokiej jakości wody zasilającej, aby wyeliminować ryzyko korozji i zapobiegać osadzaniu się kamienia na zwilżonych powierzchniach kotła. Filtracja jest również konieczna w przypadku obróbki wstępnej przed ultrafiltracją (filtracją molekularną) lub odwróconą osmozą.
 • Obróbka wstępna systemów wymiany jonowej w obwodach chłodzących.

Wszechstronny i kompletny asortyment

 • Nasza szeroka gama systemów filtracyjnych pozwala nam dostosować się do wymagań lokalnych, a jednocześnie optymalizuje koszty eksploatacji i konserwacji.
 • Kompaktowe konstrukcje montowane na paletach często wymagają mniejszej powierzchni podłogi niż konwencjonalne instalacje montowane na miejscu.

Prosta instalacja i konserwacja

 • W pełni zintegrowany i fabrycznie przetestowany system sterowania gwarantuje prosty montaż u klienta.
 • System filtracji może być dostosowany do wody o zmiennym stężeniu wlotowym.
 • Proces mycia można dopasować do indywidualnych potrzeb w zależności od czasu, objętości i różnicy ciśnień.
 • Mycie może być wykonywane przy użyciu przeciwprądowej wody surowej lub wody filtrowanej.

Niezawodność i bezpieczeństwo urządzeń

 • W celu dostosowania sposobu oczyszczania do konkretnych potrzeb firma Babcock Wanson w pełni uwzględnia charakterystykę wody surowej, typ kotła, jakość wody procesowej, zwrot kondensatu, jakość produkowanej pary oraz inne parametry instalacji.
 • Nasze umowy na konserwację obejmują coroczny przegląd ulepszeń jakości i szczegółową kontrolę kosztów.

Filtracja

Duplex – 2750/2850/3150 – FMC – S/D

Duplex Model   1450 1665 1865 2160 2469 3072 3672 4272
Maksymalny Przepływ* (m³/h) 1.5 2.0 2.8 3.6 4.6 7.2 10.4 14.0
Średnica (A) mm 268 406 469 552 610 770 927 1074
Wysokość (B) mm 1815 1802 1896 1795 2040 2502 2559 2669

Triplex – F – ECO – MV – T – S

Triplex Model   18 21 24 30 36 42 48 63
Maksymalny Przepływ* (m³/h) 7.77 10.77 13.14 20.94 30.36 40.74 52.59 93.06
Średnica (A) mm 469 552 610 770 927 1074 1220 1623
Wysokość (B) mm 2300 2300 2400 2500 2500 2600 2700 2800

*Maksymalna wydajność przy filtracji 15 m3/h