Inne materiały

Babcock Wanson oferuje szeroką gamę urządzeń do uzdatniania wody do wszystkich zastosowań.

UF (ultrafiltracja)

Ultrafiltracja to rodzaj wstępnego uzdatniania wody, w której do oddzielania drobnych cząstek stałych od wody są wykorzystywane membrany. Seria urządzeń CLARIFILTER firmy Babcock Wanson wykorzystuje specjalnie zaprojektowane membrany ultrafiltracyjne, umożliwiające usuwanie bardzo drobnych cząstek o wielkości od 0,1 µm do 0,001 µm.

Urządzenia CLARIFILTER są montowane na paletach i zawierają następujące elementy:

 • Moduły ultrafiltracji
 • Pompa recyrkulacyjna
 • Automatyczne urządzenia do czyszczenia membran
 • Urządzenia nastawcze, kontrolne i zabezpieczające
 • Szafa sterownicza

Urządzenie zapewnia ciągły i stały przepływ przefiltrowanej wody. Wymagania stawiane przez tę kompaktową i wytrzymałą instalację to zaledwie połowa tego, co w przypadku konwencjonalnych urządzeń.

EDI (elektrodejonizacja)

EDI to połączenie wymiany jonowej z wykorzystaniem żywicy, selektywnej technologii membranowej i przepływu prądu elektrycznego, zaprojektowane w celu uzyskania wyjątkowej i skutecznej demineralizacji wody. Jony zatrzymane tymczasowo przez żywice są przenoszone do strumienia odrzutów za pomocą ładunku elektrycznego.

Proces EDI wytwarza wysokiej jakości wodę zdemineralizowaną bez zastosowania produktów chemicznych. System EDI firmy Babcock Wanson zaprojektowano z myślą o szybkiej instalacji i prostej konserwacji.

Główne zalety sprzętu:

 • Ciągła produkcja wody wysokiej jakości
 • Brak konieczności stosowania produktów chemicznych, konserwacji urządzeń dozujących i utylizacji odpadów, co przekłada się na przyjazność środowisku
 • Możliwość ciągłej pracy ze względu na sposób, w jaki jony są przenoszone do strumienia odrzutów, eliminujący fazę regeneracji żywicy
 • Urządzenie jest montowane na palecie, ma niewielkie rozmiary i jest gotowe do łatwej instalacji w miejscu docelowym
 • Prosta obsługa i zużycie zaledwie 0,5 kW/m³ czystej wody

Dealkalizacja za pomocą żywicy jonowymiennej

Rozwiązanie dostosowane do każdych wymagań

Dealkalizacja to technologia oczyszczania polegająca na usuwaniu jonów alkalicznych z wody. Alkaliczność (zasadowość) wody to ważny czynnik w produkcji pary i w wielu systemach przetwórstwa, na przykład w branży tekstyliów, spożywczej i napojów. Parametr ten należy kontrolować w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji i przedmuchiwania.

Firma Babcock Wanson opracowała szeroką gamę urządzeń do dealkalizacji, które umożliwiają uzdatnianie wody kotłowej i procesowej oraz są dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. Urządzenia do dealkalizacji zawierają żywicę kationowymienną słabej zasady, która wymienia część wodoru (H+) na wapń (Ca2+) i magnez (Mg2+) w celu uzyskania wody o bardzo niskiej alkaliczności.

Nasi eksperci ds. uzdatniania wody są w stanie analizować jakość wody surowej i parametry pracy zarówno w przypadku wody kotłowej, jak i procesowej, oraz zaproponować najbardziej odpowiednie urządzenia do instalacji przemysłowych.

Zastosowanie dealkalizacji w przemyśle

 • Oczyszczanie wody procesowej – dealkalizacja pozwala uzyskać wodę wysokiej jakości, która może być wykorzystywana do produkcji wody procesowej, na przykład w przemyśle spożywczym i napojów.
 • Oczyszczanie wsadu kotła – oczyszczona woda z procesu dealkalizacji charakteryzuje się niskim stężeniem soli wodorowęglanowych, wapniowych i magnezowych, dlatego może być wykorzystywana jako woda zasilająca kocioł. Reakcja wymiany żywicy karboksylowej generuje ditlenek węgla (CO2), który może być usunięty w trakcie uzdatniania poprzez likwidację w odgazowywaczu atmosferycznym lub zebranie do wykorzystania w innym procesie.

Prosta konserwacja – po osiągnięciu nasycenia wymienniki dealkalizacyjne są regenerowane przez kolejne przejścia roztworu kwasu solnego. Regeneracja wymienników odbywa się automatycznie.

Niewielkie rozmiary – kompaktowa konstrukcja urządzeń dealkalizacyjnych zapewnia prostą instalację i zmniejsza wymogi dotyczące zajmowanej powierzchni.